ANNE-BABA HAKKINA RİÂYET EDENLER

Ebu’d-Derdâ (r.a.)’ın rivayetiyle şöyle buyurur Rasulullah (s.a.s.):

“(Anne veya) baba, cennet kapılarının en hayırlısından cen­nete girmeye sebebdir. Sen, onların hakkını yerine getirme­mekle o kapıyı kaybet veya onları hoşnud etmekle o kapıyı koru, elde etmeye çalış!”[1]

 

Rabbimiz Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Biz insana, annesini-babasını (onlara iyilik yapmasını) tavsiye ettik. Annesi onu, güçsüzlük üstüne güçsüzlükle ta­şımıştı. Onun sütten kesilmesi de iki yılda olur. “Bana ve annene-babana şükret. Dönüş yalnız Banadır” dedik.”[2]

Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur.

“Burnu yere sürünsün! Sonra burnu yere sürünsün! Sonra burnu yere sürünsün!”

-Kimin ya Rasulullah? diye soruldu.

“İhtiyarlığı anında annesi ile babasından birine yahud her ikisine yetişip de, onlar sebebiyle cennete giremeyenin.” buyur­dular.[3]

Muâviye b. Cahime (r.a.) anlatıyor:

Cahime, Rasulullah (s.a.s.)’e gelerek:

-Ya Rasulullah, savaşa katılmak istiyorum. Bunu, sormaya geldim, dedi.

Rasulullah (s.a.s.):

“Annen sağ mı?” diye sordu.

-Evet! deyince,

Rasulullah (s.a.s.):

“Annene hizmet et! Çünkü cennet onun ayakları altında­dır!”buyurdu.[4]

Muvahhid mü’min olan anne ve babanın kadrini bilmek, onlara karşı mütevazı olmak ve gerekli vazifesini yerine getir­mek, cennete girmeye vesiledir… Abdullah ibn Ömer (r.anhuma), bu konunun ciddiyetini beyan etmiş ve bu konu­nun önemine dikkat çekmiştir..

Necedat’tan bir kişi anlatıyor:

İbn Ömer, bana dedi ki:

-Cehennemden korkar ve cennete girmek ister misin?

Ben:

-Evet, vallahi! dedim.

Bana:

-Annen-baban hayatta mı? diye sordu.

-Yanımda yalnız annem var, dedim.

-Allah’a yemin ederim ki, eğer annene yumuşak söz söyler­sen ve ona yemek yedirirsen, büyük günahlardan sakındıkça, muhakkak cennete girersin! dedi.[5]

 

 [1]    Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B.3, Hds.1961.

Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Edeb, B.1, Hds.3663.

[2]    Lokman, 31/14. Ayrıca bkz. Ahkâf, 46/15.

[3]    Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Birri ve’s-Sıla, B.3, Hds.9-10.

Sünen-i Tirmizî, Kitabu’d-Daavat, B.109, Hds.3775.

İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri, C.9, Sh.4721. İmam Ahmed b. Hanbel, (Müsned, C.2, Sh.346)’dan.

[4]    Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Cihad, B.6, Hds.3090.

Sünen-i İbn Mace, Kitabu’l-Cihad, B.12, Hds.2781.

İbn Kesir, A.g.e., C.9, Sh.4722. İmam Ahmed b. Hanbel’den.

[5]    İmam Buhârî, Edebü’l-Müfred, B.5, Hbr.8.