KOLAYLIK GÖSTERENLER

Emirü’l-mü’minin İmam Osman b. Affan (r.a.)’ın rivayetiyle Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

“Alırken ve satarken, borcunu öderken ve alacağını isterken kolaylık gösterip iyi davrananı Allah, cennete koyar.”[1]

 

Cabir b. Abdullah (r.anhuma)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur.

“Satarken, satın alırken, alacağını taleb ve borcunu öder­ken, cömertlik ve kolaylık gösteren kimseye, Allah rahmet eyle­sin.”[2]

 

Huzeyfe (r.a.)’dan.

Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur.

“Melekler, sizden öncekilerden bir adamın ruhunu karşıla­dılar da:

-Hayır  namına bir şey işledin mi? diye sordular.

O zât:

-Yok (işlemedim), diye cevab verdi.

-Düşün! dediler.

Adam:

-Ben, insanlara veresiye mal verir, hizmetkârlarıma, fakire mühlet vermelerini, zengine de müsâmahakâr davranmalarını emrederdim, dedi.

Allah (Azze ve Celle):

-O kulumu affedin! buyurdu.”[3]

 

 

 [1]    Sünen-i Neseî, Kitabu’l-Buyu, B.104, Hds.4671.

[2]    Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Buyu, B.16, Hds.28.

Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir, C.2, Sh.146, Hds.467.

[3]    Sahih-i Müslim, Kitabu’l-Müsakat, B.6, Hds.26.

Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Enbiya, B.52, Hds.120.

Sünen-i İbn Mace, Kitabu’s-Sadaka, B.14, Hds.2420.