ÖNSÖZ (Cennet Yolsucu)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Salât ve selâm olsun Rasulullah’a, Âline, Ashabına ve kı­yamete kadar O’nun izinde giden muvahhid mü’min müslü­manlara…

Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur ve şeha­det ederim ki, Muhammed (s.a.s) O’nun kulu ve Rasulü’dür.

Rabb olarak Allah’ı, din olarak İslâm’ı, Peygamber olarak Rasulullah Muhammed (s.a.v)’i kabul ederek, katıksız iman edip razı oldum.

“Değişim Dersleri” serimizin bu ondördüncü eserimize, ko­nusunun gereği olarak “CENNET YOLCUSUNUN ELKİTABI” adını verdik…

Yegâne Rabbimiz Allah’ın ayetlerinde ve yegâne önderimiz Rasulullah (s.a.s)’in hadislerinde doğrudan doğruya cennet mü­kâfatı ile müjdelenmiş olan imanî ve amelî konuları bir araya getirmeye gayret ettik… Cennete ulaşmak için dosdoğru yol üzere yolculuğa çıkmış muvahhid mü’minlerin, özellikle dikkat etmeleri gerekli olan bu konular hiç unutulmamalı, devamlı ha­tırda olmalı ve amel olarak işlenmelidir… Şartlarına riâyet ede­rek bu amelleri işleyen mü’min müslümanlar, Allah ve Rasulü (s.a.s) tarafından cennet mükâfatı ile müjdelenmişler­dir…

İnsan toplumlarının cahiliye hükmü ile sevk ve idare edil­­di­ği çağımızda, insanlar dünyevîleştirildikleri için, ahireti inkâr etmediklerini itirafla beraber ahreti çok az hatırlıyor, cennet öz­lemini duymuyor ve cehennemden herhangi bir korkuları kalmamıştır âdeta!…

Bu eserimizde, okuyacak olanlara ahireti ve cenneti hatır­latmaya çalıştık.. Eserde yer alan konuların her biri başlıbaşına bir kitab konusu olacak kadar geniştir.. Gayemiz hatırlatmak olduğu için, konuları geniş tutmadık, özet olarak izah etmeye gayret ettik… Uzun uzun yorumlara girmemekle beraber, gere­ken yerlerde gerekli açıklamaları yaptık ve İslâm Ulemâsının gö­rüşlerini naklettik…

Rabbimiz Allah Teâlâ’nın:

“Sen, öğüt verip hatırlat. Çünkü gerçekten öğütle hatır­latma, mü’minlere fayda sağlar.” (Zariyat, 51/55) emri doğ­rultusunda hazırladığımız bu eserimizi okuyup, anlayıp, inana­rak gereği gibi amel edenlere faydalı olacağını umut ediyoruz..

Rabbimiz Allah bizi, umduğumuza nâil eylesin. Amin.

Dâvâmızın başı ve sonu, Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdet­mektir.

 

 

KUL SADİ YÜKSEL

15 Cemaziyelevvel 1426–22 Haziran 2005

Ihlamurkuyu-Ümraniye

İSTANBUL