TESBİHATA DEVAM EDENLER

Abdullah b. Amr (r.a.)’ın rivayetiyle Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurur:

“İki şey vardır ki, onları yapan bir müslüman mutlaka cen­nete girer. Onlar çok kolaydır, fakat yapanlar azdır.

Sizden biri, her namazdan sonra on defa Sübhanallah, on defa el-Hamdulillah, on defa da Allahu Ekber derse, günde yüzeli defa söylemiş olur. Fakat bunun, Allah indindeki karşılığı binbeşyüzdür.”

(Ravi diyor ki:)

-Ben, Rasululah’ın kaç defa söylediğini parmakları ile say­dığını gördüm.

(Rasulullah, devamla:)

“Sizden biri, yattığı zaman, otuz üç defa Sübhanallah, otuz üç defa el-Hamdulillah, otuzdört defa Allahu Ekber derse, ger­çekte yüz defa Allah’ı zikretmiş olur. Fakat bunun Allah indin­deki karşılığı bindir. Hanginiz günde ikibin beşyüz günah işleye­bilir!”

Bunun üzerine:

-Ya Rasulullah, öyleyse bunları neden yapmayalım? diye soruldu.

Rasulullah (s.a.s.), şu cevabı verdi:

“Siz namazda iken şeytan gelir:

-Şunları hatırla, der.

Yatınca da aynı şekilde gelir:

-Şunları hatırla, der.

(Böylece tesbihatı yaptırmaz) ve uyutur!”[1]

Rabbimiz Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Kim bir iyilikle gelirse, kendisine bunun on katı vardır.”[2]

Ebu Zerr (r.a.)’ın rivayetiyle Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyu­rur:

“Allah (Azze ve Celle) şöyle buyurdu:

-Her kim bir hayırla gelirse ona, bu hayrın on misli vardır. Ziyade de veririm!”[3]

Önderimiz Rasulullah (s.a.s)’in buyurduğu üzere, gerek farz namazlardan sonra yapılan yüzeli tesbihat, gerekse yatmadan önce yapılan yüz tesbihat, on misli sevabla karşılanır… Her yapılan iyilik, Allah katında on misli karşılık bulur. Her gün ikiyüz elli tesbihat yapan muvahhid mü’min, yaptığı tesbihatın on mislisi ile karşılandığına göre bu, ikibin beşyüz eder… Bun­dan dolayı Rasulullah (s.a.s.):

“Hanginiz günde ikibin beşyüz günah işleyebilir!” buyur­muştur…

İmam Sindî (rh.a.):

-Eğer kulun hatâları varsa, mezkûr hasenelerle giderilir. Şa­yet hatâları yoksa veya az ise, artan haseneleri onun dereceleri­nin yükselmesine vesile olur, demiştir.[4]

Rasulullah (s.a.s.)’in beyanından anlaşıldığı gibi bir mü’min müslüman, günde ikibin beşyüz hatâ işlemez ve tesbihatlardan kazandığı sevablar, hatâlarını giderir!..