Önsöz (Kurtuluş Adımları)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

Hamd, Âlemlerin yegâne Rabbi Allah’a mahsustur.

Salat ve selâm olsun, muvahhidlerin, muttakilerin ve mücahidlerinyegâne önderi Rasulullah Muhammed’e, Âline, Ashabına ve kıyamete kadar O’nun izinden giden, O’nun Sünneti üzere yaşayan muvahhidmü’minlere…

Ben, şehadet ederim ki, Allah’dan başka rab, ilâh ve melik yoktur… İnsanların yegâne Rabbi, İlâhı ve Meliki Al-lah Teâlâ’dır… Ve yineşehadet ederim ki, Rasulullah Mu­hammed (s.a.s.), Allah’ın kulu veRasulü’dür… Allah’ın insanlık âlemine vazifeli olarak gönderdiği en son Nebîsi ve en son Rasulü’dür… Nübüvvet ve Risalet, Rasulullah Mu­hammed (s.a.s.) ile son bulmuştur… Rabb olarak Allah’a, din olarak İs­lâm’a, dustur olarak Kur’ân-ı Kerîm’e ve Rasul olarak ha­yat önderiRasulullah Muhammed (s.a.s.)’e katık­sız iman ettim, kabul edip can-u gönülden razı oldum.

“KURTULUŞ ADIMLARI” ismini verdiğimiz, “De­ğişim Dersleri”serimizin altıncı kitabı olan bu küçük eserimizde, “Mü’minun Sûresi”nin ilk on bir ayetini ele alıp Allah’ın izni ve yardımıyla açıklamaya gayret ettik…

Rabbimiz Allah, bu ayetlerinde şöyle buyurur:

Mü’minler, gerçekten felâh bulmuştur.

Onlar, namazlarında huşû içinde olanlardır.

Onlar, tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir.

Onlar, zekata ilişkin (söz ve görevlerini mutlaka) ye­rine getirenlerdir.

Ve onlar, ırzlarını koruyanlardır.

Ancak eşleri, ya da sağ ellerinin sahib olduklarına (ca­riyelerine) karşı (tutumları) hariç. Bu konuda kınanmış değillerdir.

Fakat kim bundan ötesini ararsa, artık onlar sınırı çiğ­neyenlerdir.

Yine onlar, emanetlerine ve ahidlerine riâyet edenlerdir.

Onlar, namazlarını da (titizlikle) koruyanlardır.

İşte (yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine) varis olacak onlardır.

Ki onlar, Firdevs (cennetlerin)e de varis olacaklardır, içinde de ebedî olarak kalacaklardır.” (Mü’minun, 23/1-11)

Emirü’l-mü’minin İmam Ömer b. Hattab (r.a.)’ın riva­yetiyle şöyle buyurur Rasulullah (s.a.s.):

“Bana on ayet indirildi ki, her kim onların gereğini ya­parsa, muhakkak cennete girecektir.”

Ve peşinden:

Mü’minler gerçekten felâh bulmuştur.” diye okuya­rak on ayeti bitirdi. (Sünen-i Tirmizî, Kitabu Tefsiru’l-Kur’ân, B.24 Hds. 3384-3385)

Yegâne önderimiz Rasulullah (s.a.s.)’in:

“Her kim onların gereğini yaparsa, muhakkak cennete girecektir.” diye buyurduğu bu ayetlerde beyan buyrulan yedi vasfın ne olduklarını, onların gereğinin ne olduğunu, yine Allah’ın kelâmı olan diğer ayetlerden, önderimiz Rasulullah (s.a.s.)’in hadislerinden ve İslâm ulemâsının açıklamalarından hareketle izah etmeye gayret ettik…


Muvahhid mü’minlerin yedi adım atarak ulaşacakları gerçek kurtuluşun şartlarını öğrenip, gereği gibi amel ede­rek kurtulmuşlardan olmak umuduyla…

Dâvâmızın başı ve sonu Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd etmektir…

 

 

KUL SADİ YÜKSEL

29 Rabiu’l-evvel 1422 – 21 Haziran 2001

Susurlu sk. No: 9     KONYA