Önsöz (Müminlerin Yolu)

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Salât ve selâm olsun Rasulullah’a, Âline, Ashabına ve kıya­me­te kadar O’nun izinde giden muvahhid mü’min Müslüman­lara…

Şehadet ederim ki, Allah’dan başka ilâh yoktur ve şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.s.) O’nun kulu ve Rasulü’dür.

Rabb olarak Allah’ı, din olarak İslâm’ı, peygamber olarak Ra­sulullah Muhammed (s.a.s)’i kabul ederek, katıksız iman edip ra­zı oldum.

Yegâne Rabbimiz Allah Teâlâ, hayat düstûrumuz Kur’ânı ke­­rim’de:

“Kim kendisine dosdoğru yol apaçık belli olduktan sonra, Rasule muhalefet ederse ve mü’ninlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır O!..” (Nisa, 4/115) buyurmaktadır…

Rabbimiz Allah’ın bu ayetinden hareket ederek hazırladığı­mız bu eserimiz, “Değişim Dersleri” serimizin on üçüncü kitabı olup “MÜ’MİNLERİN YOLU” adını verdik… Zaman içinde bir çok yerlerde konferans olarak verilen bu makaleler, verilen konferansların özet metinleridir… Ayrıca ayda bir yayınlanan der­­ginin sahifelerinde neşredilip okuyucuya da ulaştırılması ger­çekleştirilmiştir… Konferansların özet metinleri olan bu ma­ka­leleri bir araya getirip, faydalanmaları için okuyucuya sunuyo­ruz…

Çağın zalim ve egemen tağutları tarafından işgal edilmiş, şirkin ve küfrün hakim olduğu İslâm topraklarında bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesi veren muztaz’af muvahhid mü’minlerin haklı mücadelesinin başarıya ulaşmasına bir katkı olmasını umut ettiğimiz bu eserimiz, günün bazı meselelerini gündeme getirmekte, “Kitab ve Sünnet” ölçüsünce çözümler üretip kur­tuluş için yol göstererek, teklifler sunmaktadır…

Bu eserimizle, Rabbimiz Allah Teâlâ’nın:

“Sen, öğüt verip hatırlat. Çünkü gerçekten öğütle hatır­lat­ma, mü’minlere yarar sağlar.” (Zariyat, 51/55) emrini yerine ge­ti­rip, önce kendi nefsimize sonra iman ve İslâm kardeşlerimiz olan muvahhid mü’minlere öğüt verip hatırlatmak istedik… İn­şaallah, bu öğüt ve hatırlatma mü’min Müslümanlara fayda ve­rir… tağutların zulüm ve sömürü egemenliklerinden kurtulup, bağımsızlık ve hürriyetlerini elde ederler…

Dâvâmızın başı ve sonu, Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdet­mektir…

 

KUL SADİ YÜKSEL

22 Rebiu’l-âhir 1426- 30 Mayıs 2005

Ihlamurkuyu –Ümraniye

İSTANBUL